dot dot
dot
dot
bulletคอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป
bulletคอนกรีตกันซึม
bulletคอนกรีตอัดแรง
bulletคอนกรีตงานเข็มเจาะเล็ก
bulletคอนกรีตงานเข็มเจาะใหญ่
bulletคอนกรีต Topping
bulletคอนกรีตกำลังอัดสูง
bullet มอร์ตาร์ คอนกรีต
bulletคอนกรีตแข็งตัวเร็ว
bulletคอนกรีตต้านทานซัลเฟต
bulletคอนกรีตทนน้ำเค็ม
bulletคอนกรีตความร้อนต่ำ
bulletคอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
bulletคอนกรีตห้องเย็น
bulletคอนกรีตหดตัวต่ำ
dot
dot
bulletรถปั๊มคอนกรีตคืออะไร
bulletรถปั๊มคอนกรีตในประเทศไทย
bulletประเภทของรถปั๊มคอนกรีต
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้รถปั๊มคอนกรีต
bulletเมื่อไรควรใช้รถปั๊มคอนกรีต
bulletคอนกรีตสำหรับงานรถปั๊มคอนกรีต
bulletเปรียบเทียบการใช้รถปั๊มคอนกรีตกับการใช้คนงาน
bulletเปรียบเทียบการใช้รถปั๊มคอนกรีตกับการใช้ลิฟท์
bulletเปรียบเทียบการใช้รถปั๊มคอนกรีตกับการใช้ทาวเวอร์เครน
bulletข้อควรปฎิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับงานรถปั๊มคอนกรีต


แบนเนอร์ตัวอย่าง
http://www.bhumisiammicropile.com
http://www.microspunpile.com
http://www.ไมโครไพล์.com
http://www.micro-pile.com  

ภูมิสยาม ซัพพลาย เริ่มดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับด้านการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสยาม ซัพพลาย และต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น บริษัทภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ในปี พ.ศ.2553 เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมายจากทางผู้ผลิตชั้นนำของ เมืองไทย อาทิเช่น อินทรีคอนกรีต ทีพีไอคอนกรีต น่ำเฮงคอนกรีต บอรอลคอนกรีต ซิกม่าคอนกรีต ฟาสท์คอนกรีต โออาร์ซี คอนกรีต เป็นต้น และนอกจากนั้นเรายังเป็นผู้ให้บริการรถปั๊มคอนกรีตทุกประเภททั่วประเทศไทย โดยเรามีรถปั๊มคอนกรีตประเภท รถปั๊มบูมตั้งแต่ขนาดความยาว 22 เมตร ถึง ขนาดความยาว 40 เมตร และ บริการรถปั๊มคอนกรีตประเภทปั๊มลาก (Station Pump) และในปัจจุบันเราได้เพิ่มการบริการคือ เสาเข็มเจาะเล็ก โดยบริการเจาะเสาเข็มทั่วประเทศ กิจกรรมเพื่อสังคม
          บจก.ภูมิสยาม ซัพพลาย เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะทำนุบำรุงศาสนาโดยเราได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการถวายคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่วัด และหรือ จำหน่ายให้แก่สถานศึกษาที่ขาดแคลนโดยไม่ได้คิดกำไร อาทิเช่น วัดธัญญผล ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการบริจาคคอนกรีตเทพื้นถนนภายในวัดและหุ่นขี้ผึ้งจำลองเสมือนจริง หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และปัจจุบันเราก็ยังดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่และคิดว่าเราจะจัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต

วันที่ 22/09/2012   13:59:19

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - รถปั๊มบูม (Truck - mounted Concrete Pump)

ลำดับ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม. ราคาต่อท่อปลายบูม(บาท/เมตร)ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1

รถปั๊มบูมยาว 22 เมตร

50 11,500 160 35
2

รถปั๊มบูมยาว 25 เมตร

50 12,000 160 35
3

รถปั๊มบูมยาว 27 เมตร

50 12,500 160 35
4 รถปั๊มบูมยาว 28 เมตร 50 13,000 160

35

5 รถปั๊มบูมยาว 32 เมตร 50 13,500 180

35

6 รถปั๊มบูมยาว 36 เมตร 50 14,500 210

35

7 รถปั๊มบูมยาว 40 เมตร 50 16,000 220

35

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - รถปั๊มลาก (Moli Concrete Pump)

ลำดับ รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1

ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7  รวมงานเทพื้น,ถนน

50 13,500 200
2

ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 15

50 15,000 220
3

ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20

50 17,000 250
4

ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 30

50 19,000 280
5

ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 40

50 21,500 310
6

ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 50

50 25,500 360

หมายเหตุ :

 1. อัตราที่เสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. การต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
 3. หน่วยงานนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามขึ้นอยู่กับระยะทาง
 4. กรุณาศึกษารายละเอียดตามเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
 5. คิดราคาตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง
ค่า Standby 4 - 8 ชั่วโมง 7,000 บาท
ค่า Standby เกิน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 700 บาท

ค่าติดตั้งท่อ

 • ปั๊มบูม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนจากปลายปั๊มบูม (หรือ 30 เมตร)
 • ปั๊มลาก คิดจากส่วนที่เกิน 70 เมตร

กรณีผู้ว่าจ้างเริ่มใช้ปั๊มตั้งแต่ชั้นที่ 8 เป็นต้นไป คิดค่าติดตั้งท่อแนวดิ่งเพิ่มตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ปั๊ม ชั้นละ 700 บาท (ท่อ HIGHT PRESSURE คิดค่าเช่าเพิ่มท่อนละ 1,000 บาท)

30 บาท
(ต่อเมตร)
ค่าเดินทางกรณีไปตามนัดแล้วทำงานไม่ได้ (บาท/เที่ยว) ราคาเหมาขั้นต่ำ 50 คิว
ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มบูม > 300 เมตร หรือ > 3 ครั้ง 700 บาท
ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มลาก (บาท / ครั้ง) 3,000 บาท

เงื่อนไขประกอบการขาย

 1. อัตราค่าบริการทั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
 3. คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump ต้องไม่ต่ำกว่า 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 4. กรณีรถเสีย / ปูนสปอร์ย บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น
 5. กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 2,500 บาท

 

 

 

more

สาระน่ารู้เกี่ยวกับรถปั๊มคอนกรีต

ปั๊มคอนกรีต คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงคอนกรีตชนิดหนึ่ง

More...

ปั๊มคอนกรีตเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศในปี พ.ศ.2522

More...

ปั๊มลาก (Trailer Pump)

ปั๊มโมลี / ไลน์ปั๊ม (Moli Pump / Line Pump)

ปั๊มบูม (Boom Pump)

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพทุกยี่ห้อ และบริการให้เช่า รถปั๊มคอนกรีตทุกประเภท
ที่อยู่: เลขที่ 25/28, หมู่ 2, ตำบลบึงทองหลาง, อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี, รหัสไปรษณีย์ 12150
เบอร์โทร: 02-156-9804, เบอร์แฟกซ์: 02-156-9805, เบอร์มือถือ: 082-790-1447-9 (3 หมายเลข)

micropile-logo-tis-blue

มอก. 397-2524

ภูมิสยาม ซัพพลาย

ผู้ผลิตพร้อมตอกเสาเข็ม ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.397-2524 ประเภทเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาด 21, 25, 30 เซนติเมตร, ใบอนุญาตเลขที่ 1373-2/397 เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

เว็บไซต์

www.Micro-Pile.com
www.ไมโครไพล์.com
www.MicroSpunPile.com
www.BhumiSiamMicroPile.com

www.BhumiSiamSupply.com
www.BhumiSiamAndConditech.com
www.ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ.com
www.รถปั๊มปูน.com